Logopedický tábor očima praktikantky

V termínu 9. – 20. července 2018 uspořádala Nemocnice Blansko ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Blansko (DDM) příměstský tábor s názvem „Učíme se od zvířat“. Již z názvu je patrné, jaké

Dar od Vodárenské akciové společnosti, a.s.

Nemocnice Blansko převzala v úterý 10. července 2018 finanční dar 150 000 korun od Vodárenské akciové společnosti, a.s.  Šek převzala z rukou předsedy představenstva společnosti Ing. Jiřího Krále za doprovodu místostarosty města Blanska

Nutriční poradenství – novinka v Nemocvičně Nemocvična připravuje další novinku. Od června 2018 nabízí zcela novou službu, a to NUTRIČNÍ PORADENSTVÍ. Nutriční poradenství je vhodné jak pro klienty zdravé, tak