Informace radiodiagnostického oddělení Nemocnice Blansko - omezení provozu CT pracoviště

Od 1.11.2017 je zahájení ústavní pohotovostní služby spojené s výběrem regulačního poplatku v pracovní dny již od 15:30 hodin (ne od 17:00 hodin jako doposud). Jedná se o pracoviště centrálního

Informace - rekonstrukce rehabilitace

26.dubna 2017 prokázalo oddělení klinických laboratoří Nemocnice Blansko naplňování a dodržování požadavků Auditu II Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře (NASKL) při dozorovém auditu a získalo osvědčení s platností na

Snahou nemocnice je preventivně předcházet rizikům ve zdravotnictví, a to podle nových odborných znalostí i aktuálních požadavků Ministerstva zdravotnictví, viz. příloha: . . soubor ke stažení

Bílá pastelka v Nemocnici Blansko