NEUROLOGICKÉ ODDĚLENÍ

Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR byla Nemocnici Blansko prodloužena platnost osvědčení o splnění podmínek k provádění mamografického screeningu do 31.12.2009. Naše mamografické pracoviště zůstalo zařazeno mezi vybraná pracoviště s

Prodejní akce

pro pacienty s onemocněním ledvin

30 dnů prevence a léčby mozkové příhody

změna ordinačních hodin!!

Od 1.4.2009 byla zahájena činnost Centra pro léčbu závislosti na tabáku při plicním oddělení Nemocnice Blansko.Centrum pracuje vždy ve středu od 13 do 14 hod.,vedoucí lékařka je MUDr.Renata Rábová,u které

Projekt Digitalizace Nemocnice Blansko spolufinancovaný Evropskou unií pokračuje!