změna ordinačních hodin!!

Od 1.4.2009 byla zahájena činnost Centra pro léčbu závislosti na tabáku při plicním oddělení Nemocnice Blansko.Centrum pracuje vždy ve středu od 13 do 14 hod.,vedoucí lékařka je MUDr.Renata Rábová,u které

Projekt Digitalizace Nemocnice Blansko spolufinancovaný Evropskou unií pokračuje!

REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ

Uplynulo 20 let od zahájení činnosti