Bílá pastelka v Nemocnici Blansko

Akce lékárny - ŘÍJEN 2017

Periodikum Nemocnice Blansko

Nebojme se stáří, naučme se starat o naše seniory

Akce lékárny - ZÁŘÍ 2017

Jak zajistit potřeby, péči a kvalitu života seniora v domácím prostředí

Nemocnici Blansko ovládne Den pro děti. Už po osmé.