Na preventivní vyšetření prsů zavítalo celkem 141 žen

V sobotu 13. dubna 2024 se na radiodiagnostickém oddělení Nemocnice Blansko opět po roce konal Mamoden s podtitulem Dámská jízda na vlnách prevence.

Na Den melanomu se nechalo vyšetřit 177 klientů

V pondělí 8. dubna 2024 uspořádal personál kožního oddělení Nemocnice Blansko tradiční Den melanomu, jehož smyslem bylo upozornit na prevenci nádorů kůže.

Na Světový den ledvin zdravotníci vyšetřili přes sto pacientů

Světový den ledvin se připomíná vždy druhý březnový čtvrtek, proto zdravotníci z nefrologického oddělení Nemocnice Blansko 14. března 2024 uspořádali tradiční preventivní akci, při níž nabídli zájemcům bezplatné základní vyšetření ledvinných funkcí.

Část přístrojového vybavení Nemocnice Blansko prošla modernizací

V letech 2021 – 2023 čerpala blanenská nemocnice dotaci v rámci integrovaného operačního programu REACT-EU. Za téměř 90 milionů korun se podařilo pořídit pestrou škálu moderního vybavení sloužícího k diagnostice i léčbě pacientů. Nové přístroje přispívají ke zkvalitňování péče.

Nemocnice Blansko pořídila nový skiagrafický přístroj

Rychlejší snímkování a dokonalejší zobrazení umožňuje nový skiagrafický přístroj, který pořídila Nemocnice Blansko letos na podzim díky dotaci REACT-EU.

Magnetickou rezonanci v Nemocnici Blansko  využívají pacienti již pět let

Tento druh vyšetření do té doby nebyl v našem regionu dostupný a pacienti museli dojíždět do vzdálenějších zdravotnických zařízení v jiných okresech. Během pěti let personál radiodiagnostického oddělení na tomto přístroji provedl téměř 24 000 vyšetření.

Zdravotníci připomenou rizika cévní mozkové příhody

Pokleslý koutek, ochrnutí končetin a porucha řeči. To jsou hlavní příznaky cévní mozkové příhody (CMP). Na osvětu týkající se prevence tohoto vážného onemocnění se zaměřuje kampaň Čas je mozek, do níž se pravidelně zapojuje i blanenská nemocnice.

Blanenská nemocnice se připojuje ke Světovému dni srdce

Srdce vykoná zhruba sto tisíc úderů každý den. Pracuje nepřetržitě po celý náš život. Proto se Nemocnice Blansko připojuje ke Světovému dni srdce a připomíná, že o tento životně důležitý orgán je potřeba se starat.

Nemocnice se zúčastnila akce Zažít Blansko jinak

V neděli 10. září 2023 se v centru Blanska konala tradiční sousedská akce Zažít Blansko jinak. Ze středu města zmizely automobily a nabídka aktivit a občerstvení přilákala několik tisíc návštěvníků. Také blanenská nemocnice měla na náměstí Svobody svoje stanoviště. 

Nemocnice Blansko zahájila modernizaci

Na vybraných lůžkových odděleních blanenské nemocnice se budou od začátku září až do konce listopadu realizovat opravy, které povedou k modernizaci a zvýšení komfortu pro pacienty a zdravotnický personál.