Mamární program Nemocnice Blansko zahrnuje komplexní péči o ženy, ale i muže v oblasti onemocnění prsu a jeho prevence. Patří sem preventivní i diagnostická vyšetření prsů, a to především pomocí ultrazvuku a mamografu, dále pak v případě nutnosti upřesnění diagnostiky využíváme další vyšetřovací metody (odběr vzorků, zobrazení mlékovodů nebo magnetickou rezonanci). Samozřejmostí je i závěr multioborové komise po provedených biopsiích.

 

Nezbytnou součástí tohoto uceleného programu je i mamární poradna, která slouží pacientkám a pacientům s onemocněním prsu, preventivní sledování žen s vysokým rizikem vzniku nádorového onemocnění prsů a ke kontrolám po operacích na prsu.

 

Naše pracoviště je akreditováno ministerstvem zdravotnictví k provádění mamografického screeningu. Jsme součástí sítě screeningových center, která musí provádět pravidelné kontroly kvality vyšetření a jsou každoročně kontrolována komisí odborníků pro mamární diagnostiku (KOMD), která screenignové vyšetřování v ČR řídí. Na našem screeningovém pracovišti se řídíme platným věstníkem MZ ČR a doporučeními, která jsou dostupná na www.mamo.cz.

 

V blanenské nemocnici Vás čeká zkušený a vlídný personál i příjemné prostředí.

Lékaři v České republice každoročně diagnostikují přes 7 200 nových případů nádorového onemocnění prsu, což znamená více než 133 pacientek na 100 000 českých žen. Každý rok v ČR zemře na následky karcinomu prsu přibližně 1 600 žen. Jedinou možností boje proti zhoubnému onemocnění je jeho včasná diagnostika. Když najdeme opravdu malý nádor v prsu v jeho počátečním stádiu, uvádí se 98% pravděpodobnost vyléčení. Nejpřesnější diagnostiku nabízí mamograf, který dokáže odhalit i přednádorová ložiska.

 

Existují tři způsoby prevence, přičemž maximálního účinku dosáhneme jejich kombinací. Základem je samovyšetřování prsů, které by měla provádět každá žena v každém věku jednou měsíčně. Podrobné informace a popis techniky najdete v článku o samovyšetření prsů. Dalšími možnostmi je vyšetření prsů ultrazvukem a mamografické vyšetření.

 

Jiné způsoby prevence prakticky neexistují. Lze sice ovlivnit některé rizikové faktory, jako třeba obezita a příliš mnoho stresu, ovšem na otázku, proč se u některých žen rakovina prsu vyvine a u jiných ne, lékaři dodnes neumí odpovědět. Ačkoli tedy zdravý životní styl, dostatek pohybu, kvalitní vyvážená strava, minimum alkoholu a nikotinu vzniku rakoviny prsu nezabrání, je tento způsob života předpokladem celkově zdravějšího, a tudíž na nemoc lépe připraveného organismu.

Na preventivní vyšetření přicházejí ženy, které nepociťují žádné příznaky onemocnění prsu a cítí se po této stránce zdrávy. Prevence onemocnění prsu je důležitá v každém věku. I když riziko roste s vyšším věkem, nemoc může postihnout také mladší ženy. Každý rok onemocní rakovinou prsu několik desítek žen pod třicet let. Jedině včas odhalený zhoubný nádor prsu je dobře léčitelný.

 

Ženy do 40 let

 

Do 40 let se preventivní mamografické vyšetření neprovádí. Žena může podstoupit ultrazvukové vyšetření prsů jako samoplátkyně. Toto vyšetření doporučujeme absolvovat každý rok. Jeho cena je 700 Kč a většina zdravotních pojišťoven je zpětně uhradí v rámci preventivních programů, je však třeba se na konkrétní podmínky informovat u své pojišťovny. Dále je možno jednou ročně využít příspěvek na preventivní vyšetření společnosti Avon v hodnotě 200 Kč.

 

Ženy od 40 do 45 let

 

Ženy ve věku od 40 let mohou kromě ultrazvukového vyšetření využít též mamografické vyšetření, a to jako samoplátkyně. Jeho cena je 900 Kč a některé zdravotní pojišťovny na ně též přispívají, je ovšem nutné se informovat u své pojišťovny. Lze také využít příspěvek společnosti Avon v hodnotě 200 Kč.

 

Ženy od 45 let

 

Ženy ve věku nad 45 let se mohou zařadit do mamografického screeningu. Mají nárok na vyšetření mamografem, jednou za dva roky hrazené z veřejného pojištění. Jestliže by je chtěly absolvovat každý rok, mohou je v tomto mezidobí podstoupit jako samoplátkyně. Stejně tak mohou využít vyšetření ultrazvukem jako samoplátkyně. Také pro ně platí možnost využití poukazu na 200 Kč od společnosti Avon na některé z těchto preventivních vyšetření jednou ročně.

 

Těhotné a kojící ženy

 

Těhotným a kojícím ženám se v rámci prevence mamografické vyšetření neprovádí z důvodů radiačního záření, ultrazvuk však mohou jako samoplátkyně bez obav využít.

 

Ženy s vyšším rizikem onemocnění prsu bez omezení věku

 

Ženy s vyšším rizikem nad 20 % na základě zprávy z genetického pracoviště mají i ve věku pod 45 let hrazena všechna vyšetření doporučená genetikem a je možné jejich sledování cestou onkologické ambulance nebo mamární poradny. Tento přístup je uznávaný v rámci celé ČR, ve světě je však ojedinělý.

Diagnostické vyšetření prsů se provádí pacientkám a pacientům, u nichž se vyskytne podezření na onemocnění. Zpravidla se jedná o situace, kdy se objeví některý z příznaků onemocnění prsu.

 

Příznaky onemocnění prsu

 

Rádi bychom upozornili, že při výskytu níže uvedených příznaků se rozhodně nemusí jednat o rakovinu prsu a není důvod k panice. Je ovšem nezbytné věnovat jim včasnou pozornost. Nejčastějšími příznaky nemoci je hmatná bulka v prsu, krvavý výtok z bradavky nebo bolest prsů.

 

Pokud se tedy některý příznak objeví, je třeba navštívit praktického lékaře nebo gynekologa, který Vás odešle na odborné vyšetření.

V našem zdravotnickém zařízení se pacientkám s onemocněním prsu věnuje multioborová komise.

 

Multioborová komise Nemocnice Blansko je složena z lékařů různých odborností, kteří se podílejí na péči o ženy s nádorovým onemocněním prsů (radiolog, onkolog, chirurg, patolog). V rámci komise jsou řešeny všechny případy po biopsiích a operacích prsů.

 

Komise na základě všech zjištěných informací o typu, vlastnostech, uložení a rozsahu nádoru doporučuje nejvhodnější léčebnou strategii a taktiku, rozhoduje o jednotlivých léčebných postupech a jejich pořadí v procesu komplexní onkologické léčby. Respektuje přitom však věk, celkový zdravotní stav i preference pacienta.

Mamární poradna Nemocnice Blansko pečuje o ženy s onemocněním prsu, a to jednak s nově zjištěným onemocněním (hmatná bulka, zánět v prsu, krvavý výtok z prsu, rizikové změny zjištěné při preventivních vyšetřeních), a jednak s již známým onemocněním (stavy po operacích, po zánětlivých onemocněních v prsu, po vyléčení nádorového onemocnění prsů apod.).

 

V mamární poradně jsou dále preventivně sledovány ženy se zvýšeným rizikem vzniku zhoubného onemocnění prsů. Jde o ženy se stanoveným vyšším rizikem při genetickém vyšetření, po operacích, ženy s prodělaným léčebným ozářením hrudníku po léčbě lymfomů apod.

 

Mamární poradnu najdete na oddělení jednodenní péče ve 3. podlaží budovy B.

Ambulance zajišťuje léčbu a sledování žen se zjištěným zhoubným onemocněním prsů, dále pak preventivně sleduje ženy se zvýšeným rizikem vzniku zhoubného onemocnění prsů, podobně jako mamární poradna.

 

Onkologická ambulance Nemocnice Blansko sídlí ve 4. podlaží lůžkové části nemocnice (budovy A).

V následujícím odkazu si můžete stáhnout žádanku na mamografické vyšetření. Potřebují ji ženy ve věku od 45 let, které chtějí využít mamární screening ve dvouletých intervalech, hrazený z veřejného zdravotního pojištění. Ženy od 40 do 45 let tuto žádanku nepotřebují, vyšetření podstoupí jako samoplátce, taktéž ženy od 45 let, které chtějí mamografické vyšetření absolvovat meziročně.

 

Žádanku je třeba přinést na vyšetření – vyplněnou a s razítkem a podpisem lékaře (gynekolog nebo praktický lékař).

 

V odkazu níže se můžete objednat na vyšetření mamografem. Ženy ve věku od 45 let mají nárok na jeho plnou úhradu z veřejného pojištění jednou za dva roky. Potřebují žádanku od praktického lékaře nebo gynekologa. Jestliže by preventivní vyšetření chtěly absolvovat každý rok, hradí si je meziročně samy – 800 Kč. Ženy od 40 do 45 let mají možnost absolvovat je taktéž jako samoplátkyně a nepotřebují žádanku od lékaře. Ve věku do 40 let se preventivní mamografické vyšetření neprovádí.

 

Po provedení vyšetření můžete odejít domů, na výsledek nečekáte. Zašleme jej požadujícímu lékaři. Bude-li nutné další došetření, telefonicky Vás zkontaktujeme do tří pracovních dnů od absolvování vyšetření. Pokud Vás kontaktovat nebudeme, je vše v pořádku.

 

V případě dotazů nás kontaktujte na recepci radiodiagnostického oddělení na tel. 516 838 185, na bezplatné telefonní lince 800 149 485 nebo na e-mailu mamo@nemobk.cz.

 

Odkaz na objednávací portál.

V následujícím odkazu se můžete objednat na preventivní ultrazvukové vyšetření jako samoplátkyně. Toto vyšetření není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Jak často je chcete podstoupit, záleží čistě na Vás. Doporučujeme je absolvovat jednou ročně. Žádanku od lékaře nepotřebujete.

 

Ultrazvukové vyšetření stojí 700 Kč

 

V případě dotazů nás kontaktujte na recepci radiodiagnostického oddělení na tel. 516 838 185, na bezplatné telefonní lince 800 149 485 nebo na e-mailu mamo@nemobk.cz.

 

Odkaz na objednávací portál.

Co znamená pojem mamografický screening (mamární screening)?

 

Jde o ucelený program, jehož úkolem je plošné vyhledávání nádorových onemocnění prsu. Děje se tak prostřednictvím preventivních vyšetření žen, které nepociťují žádné příznaky a cítí se po této stránce zdrávy, a to pomocí mamografu. Screeningové mamografické vyšetření je doporučeno podstoupit od 45 let věku jednou za dva roky.

 

Tento screening mohou zajišťovat pouze akreditovaná screeningová pracoviště, mezi něž naše zdravotnické zařízení patří. Vedoucí mamografického screeningu Nemocnice Blansko MUDr. Andrea Trunkátová, která je zároveň členkou Komise odborníků pro mamární diagnostiku.

 

Kvalita práce i technologického vybavení těchto pracovišť je průběžně bedlivě sledována Komisí pro screening nádorů prsu Ministerstva zdravotnictví ČR.

 

Lze mamografii nahradit ultrazvukovým vyšetřením?

 

Čím je žena starší, tím má většinou méně žlázy a více tuku v prsech, proto je mamograf daleko přehlednější než ultrazvuk. Mamograf dokáže zobrazit i malé detaily, dokonce i přednádorové stavy a hlavně tzv. in situ karcinomy, což jsou nádory, které jsou ve svém vývoji na samém počátku bez vzdálených metastáz. Tyto léze se projevují malými usazeninami vápníku v prsní žláze a ultrazvuk je neumí zobrazit.

 

Bolí mamografické vyšetření?

 

Při vyšetření dojde ke stlačení prsu, jelikož tkáň prsu je potřeba rozložit tak, aby byly zobrazeny jednotlivé struktury žlázy. Toto stlačení prs nezraní (ani nevyvolá rakovinu, jak by se mohl někdo domnívat), ale může být nepříjemné. Je proto vhodné, aby se vyšetření naplánovalo v první polovině menstruačního cyklu, kdy jsou prsy méně citlivé. Mnoho žen je jako nepříjemné ani nepociťuje.

 

Může náraz do prsu způsobit rakovinu?

 

Úraz není příčinou vzniku rakoviny prsu. Někdy se však stává, že se žena po nějakém úrazu více sleduje a všimne si, že má v prsu bulku, jejíž původ přisuzuje úrazu či poranění při kojení apod.

 

Každá bulka v prsu znamená, že mám rakovinu?

 

Většina bulek v prsní žláze je nezhoubných. Pokud nějakou objevíte, není to důvod k panice, ale k racionálnímu kroku. Objednejte se na vyšetření do jednoho ze screeningových center, ať se původ bulky co nejrychleji objasní. (Nemocnice Blansko také patří do sítě screeningových center.)

 

Souvisí riziko vzniku karcinomu s velikostí prsů?

 

Riziko vzniku karcinomu prsu se nijak neváže k velikosti prsů. Velká i malá mají riziko stejné. Malá prsa neznamenají, že riziko onemocnění je menší – ostatně onemocnět mohou i muži.

 

Pravidelný screening vystavuje prsa radiaci, nepomáhá tedy vzniku rakoviny?

 

Mamografické vyšetření skutečně funguje na bázi radiace, ale dávka, kterou žena při vyšetření obdrží, je minimální. Bohatě ji vyváží výhody včasného zachycení nádoru. Mamograf pomůže odhalit i maličkaté nádory, které ještě nejsou hmatné. Samozřejmě nikoho nenutíme podstupovat vyšetření na mamografu každé dva roky, ale v tom případě se o to více musí žena zaměřit na samovyšetřování prsů a toto provádět skutečně poctivě každý měsíc. A další možností je nechat se vyšetřit alespoň ultrazvukem, který sice neumí ukázat přednádorové léze projevující se usazeninami vápníku v prsní žláze, ale pokud se již objeví nějaké ložisko, tak je ultrazvuk odhalí.

 

Obrovským benefitem mamografu je také to, že jde o vyšetření porovnatelné s předchozími snímky. To znamená, že lékař může porovnat staré snímky s novými a hledat, jestli se tam neděje nějaká drobná změna. Když nějakou najde, doplní další vyšetření.

 

Ideální pro podchycení případného onemocnění v jeho rané fázi je samozřejmě kombinace pravidelného mamografického a ultrazvukového vyšetření a každoměsíčního samovyšetření prsů.

 

 

 

Pokud jste nenašli odpověď na Vaši otázku, kontaktujte nás na e-mailu mamo@nemobk.cz.