Odkazy na stránky se související problematikou

Město Blansko – www.blansko.cz
Liga lidských práv – www.llp.cz
Ministerstvo zdravotnictví České republiky – www.mzcr.cz
Ministerstvo zdravotnictví České republiky – kvalita a bezpečí – zde
Všeobecná zdravotní pojišťovna – www.vzp.cz
Vojenská zdravotní pojišťovna – www.vozp.cz
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra – www.zpmvcr.cz
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví – www.ozp.cz
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
(sloučení Hutnické zaměstnanecké pojišťovny a České národní zdravotní pojišťovny) – www.cpzp.cz
Revírní bratrská pokladna – zdravotní pojišťovna – www.rbp-zp.cz
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje – www.zzsjmk.cz
Česká lékařská komora – www.lkcr.cz
Spojená akreditační komise, o.p.s. – www.sakcr.cz
Národní centrum pro ošetřovatelství a vzdělávání v nelékařských zdravotních oborech – www.nconzo.cz
Oficiální odborné stránky pro onkologickou problematiku – www.linkos.cz
Státní ústav pro kontrolu léčiv – www.sukl.cz

Neurologická problematika:

Oficiální stránky cerebrovaskulární sekce Neurologické společnosti – www.cmp.cz
Klub ICTUS- naděje pro lidi s cévní mozkovou příhodou a nejen pro ně – www.ictus.cz
Česká liga proti epilepsii- pro odbornou veřejnost – www.clpe.cz
Občasné sdružení EPISTOP – chce zlepšit život lidí s epilepsií – www.epistop.cz
Pro podporu lidí s roztroušenou sklerozou – www.roska.eu
Internetový klub parkinsoniků – www.parkinson-cz.net
Podpora pacientů se syndromem demence a jejich rodiny – www.alzheimer.cz
Stránky pro pacienty s myastenií gravis – www.myastheniagravis.cz
Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodiny – www.cerebrum2007.cz
Průvodce nemocí zvanou alkoholismus – www.alkoholik.cz

Oblast interního lékařství

Česká internistická společnost – www.interna-cz.eu
Česká kardiologická společnost – www.kardio-cz.cz
Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP – www.cgs-cls.cz
Česká hematologická společnost ČLS JEP – www.hematology.cz
Česká diabetologická společnost – www.diab.cz
Česká endokrinologická společnost – www.endokrinologie.cz
Česká společnost alergologie a klinické imunologie. – www.csaki.cz
Česká pneumologická a ftizeologická společnost – www.pneumologie.cz
Česká gerontologická a geriatrická společnost – www.cggs.cz
Česká společnost paliativní medicíny – www.paliativnimedicina.cz

Radiologická problematika

Radiologická společnost ČLS JEP – www.crs.cz/cs.html
Společnost radiologických asistentů ČR – srlacr.cz/
Oficiální odborné stránky pro problematiku onemocnění prsu – www.mamo.cz
European Society of Radiology – www.myesr.org/

Nefrologická problematika

Česká nefrologická společnost – www.nefrol.cz/
Národní registr dialyzovaných pacientů – www.nefro.cz/