INFORMACE K TESTOVÁNÍ COVID-19

COVID-19 – PCR test

Provádíme dva typy PCR testů

 1. PCR test indikovaný lékařem nebo hygienickou stanicí (test s vystavenou e-žádankou od lékaře nebo hygienika, bezplatný)
 2. PCR test preventivní – dobrovolný bezplatný test na vlastní žádost (bez žádanky), ve frekvenci max. dvakrát za měsíc (ve dvou libovolných dnech)

Pro oba typy testů platí

 • oba testy provádí externí laboratoř, výsledek testu je znám do 48 hodin a sdělen formou SMS
 • testujeme pouze v době a v časovém období dle aktuálních kapacit volných míst v elektronickém rezervačním systému (odkaz na konci stránky)
 • oba testy se provádí výtěrem z nosohltanu (jedné nosní dírky), jiné typy PCR testů neprovádíme
 • minimálně 2 hodiny před odběrem se nesmí používat kapky nebo spreje do nosu
 • k odběru se dostavte maximálně 5 minut před stanoveným termínem odběru, při vstupu do areálu používejte ochranu úst a nosu respirátorem, dodržujte rozestupy, před vstupem do odběrového místa a při odchodu proveďte dezinfekci rukou, do odběrového prostoru vnášejte pouze nezbytné věci, které volně neodkládejte
 • testujeme pouze osoby starší 18 let (vč.)
 • testujeme pouze v pracovní dny (mimo svátky), čas odběru si rezervujte dle aktuálních kapacit odběrových sad v rezervačním systému na konci stránky
 • netestujeme samoplátce a osoby mladší 18 let (vyberte jiné odběrové místo na webu Ministerstva zdravotnictví)
 • výsledek obou testů (ne certifikát) je sdělen formou zaslání SMS přímo z externí laboratoře do 48 hodin od provedení odběru na Vaše telefonní číslo uvedené v e-žádance vystavené lékařem (PCR test indikovaný) nebo naším odběrovým centrem (PCR test preventivní) – nezadávejte jako kontaktní číslo pevnou linku
 • do nemocnice kvůli výsledkům nevolejte (nemocnice nemá výsledky pacientů k dispozici, neboť vyšetření vzorků Nemocnice Blansko neprovádí), v případě problémů s doručením výsledku (v případě nedoručení výsledku, chybně zadané telefonní číslo, apod.) kontaktujte přímo externí laboratoř na e-mailu covid@spadia.cz (další informace na webu laboratoří Spadia)
 • certifikát výsledku testu vystavuje pouze externí laboratoř, stažení a vyzvednutí certifikátu je možné na Očkovacím portálu občana; podrobnosti najdete v tomto článku; Nemocnice Blansko certifikáty PCR testů nevystavuje
 • před provedením odběru proběhne Vaše identifikace (ústní dotaz na rodné číslo nebo Vaše jiné identifikační údaje, mějte s sebou kartičku pojištěnce, kterou na vyzvání předložte)
 • personál provádějící odběry má vzhledem k ochranné masce a štítu pouze nízkou možnost komunikace s Vámi, budou Vám sděleny pouze základní pokyny související přímo s odběrem, všechny další potřebné informace jsou zveřejněny u odběrového místa (lze vyfotit), obdržíte je v tištěné podobě po provedení odběru nebo je lze stáhnout naníže uvedených odkazech
 • neprovádíme DRIVE-IN testování

 

PCR test indikovaný

 • testujeme pouze elektronicky nebo telefonicky objednané pacienty indikované k odběru praktickým lékařem, hygienikem, lékařem plicní odbornosti a lékařem infektologem, který Vám vystaví e-žádanku v technickém prostředí NZIS (žádanka není v papírové podobě); bude-li před odběrem zjištěno, že není vystavena e-žádanka, nelze odběr provést
 • testujeme v bílém odběrovém kontejneru ve venkovním prostoru uvnitř areálu na parkovišti u lékárny, příchod pro testované osoby pouze kolem vrátnice (hlavní vjezd do nemocnice), místo je značené
 • na odběr si alespoň den předem rezervujte termín v rezervačním systému na konci stránky – POZOR proveďte správný výběr testu, který požadujete (pro osoby se žádankou zvolte ambulanci „COVID – indikované PCR testy – s žádankou“)
 • objednání telefonicky na tel. č. +420 601 086 145 (v pracovní dny – pouze v pondělí a pátek mimo svátky od 13 do 15 hod.), neprovádíme e-mailové rezervace
 • v případě, že se na rezervovaný termín nemůžete dostavit, prosíme o zrušení rezervace na rezervačním portálu v sekci Moje termíny, prostřednictvím e-mailu covid@nemobk.cz nebo telefonicky na tel. čísle +420 601 086 145 (v pracovní dny mimo svátky od 13 do 15 hod)
 • po provedení odběru minimalizujte svůj pohyb v budově a v areálu nemocnice
 • o výsledku informujte svého praktického lékaře

 

PCR test preventivní

 • testujeme pouze elektronicky!!! a na vlastní žádost objednané pacienty, kteří se prokáží průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem (e-žádanku k provedení testu vystavuje odběrové centrum)
 • nárok na bezplatný test je maximálně dvakrát za měsíc (ve dva libovolné dny), v případě, že při zadání Vašich údajů do centrálního systému zjistíme, že nemáte na bezplatný test nárok, nebude Vám tento proveden (např. při překročení počtu dvou testů v měsíci, apod.), o této skutečnosti budete informování předem telefonicky
 • na odběr si alespoň den předem rezervujte termín v elektronickém rezervačním systému na konci stránky – POZOR proveďte správný výběr testu, který požadujete (pro osoby přicházející na preventivní PCR test zvolte pracoviště „COVID – preventivní PCR testy – bez žádanky”)
 • neprovádíme telefonické a e-mailové rezervace
 • v případě, že se na rezervovaný termín nemůžete dostavit, prosíme o zrušení rezervace na rezervačním portálu v sekci Moje termíny, prostřednictvím e-mailu covid@nemobk.cz
 • odběr probíhá ve vnitřních prostorách nemocnice v odběrové místnosti ve vestibulu u oddělení klinických laboratoří (spojovací krček v přízemí mezi budovou polikliniky a nemocnice), příchod pro testované osoby pouze vstupy z ul. Sadová a z parkoviště od lékárny, odběrové místo je značené
 • při vstupu do vestibulu u laboratoří se registrujte v místnosti vpravo od vstupu „Regionální odběrové centrum“, pracovníkovi centra předložte na vyžádání kartu pojištěnce; k registraci vstupujte jednotlivě, po provedení registrace budete registrujícím pracovníkem nasměrováni do prostoru odběrové místnosti
 • preventivní testování je určeno pouze pro osoby bez příznaků onemocnění; máte-li příznaky onemocnění, kontaktujte praktického lékaře !!!

COVID-19 – preventivní antigenní (Ag) test (POC)

Koho, kde a kdy testujeme?

 • dobrovolné bezplatné testování veřejnosti (bez žádanky) probíhá do odvolání, vyšetření je možné opakovaně, a to nejvýše jedenkrát za 7 dnů
 • testujeme pouze elektronicky objednané zájemce, kteří se prokáží průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem
 • preventivní testování je určeno pouze pro osoby bez příznaků onemocnění; máte-li příznaky onemocnění, kontaktujte praktického lékaře !!!
 • netestujeme osoby mladší 18 let (vyberte jiné odběrové místo na webu Ministerstva zdravotnictví)
 • testujeme pouze v době a v časovém období dle aktuálních kapacit volných míst v elektronickém rezervačním systému (odkaz na konci stránky)
 • odběr probíhá ve vnitřních prostorách nemocnice v odběrové místnosti ve vestibulu u oddělení klinických laboratoří (spojovací krček v přízemí mezi budovou polikliniky a nemocnice), příchod pro testované osoby pouze vstupy z ul. Sadová a z parkoviště od lékárny, odběrové místo je značené
 • neprovádíme DRIVE-IN testování
 • netestujeme samoplátce
 • v případě, že při zadání Vašich údajů do centrálního systému zjistíme, že nemáte na bezplatný test nárok, nebude Vám tento proveden (např. lhůta provedení opakovaného testu kratší než 7 dnů), o této skutečnosti budete informování předem telefonicky

Jak se na odběr objednat a co dělat, nemůžete-li se dostavit ve stanovený termín?

 • na odběr si alespoň den předem rezervujte termín v elektronickém rezervačním systému na konci stránky – POZOR proveďte správný výběr testu, který požadujete (pro osoby přicházející na preventivní antigenní test zvolte pracoviště „COVID – preventivní Ag testy”)
 • neprovádíme telefonické a e-mailové rezervace
 • v případě, že se na elektronicky rezervovaný termín nemůžete dostavit, prosíme o zrušení rezervace na rezervačním portálu v sekci Moje termíny nebo prostřednictvím e-mailu covid@nemobk.cz

Jak odběr probíhá, jak se dozvím výsledek testu?

 • minimálně 2 hodiny před odběrem se nesmí používat kapky nebo spreje do nosu
 • dostavte se přesně ve stanovený čas (max. 5 min předem)
 • dodržujte povinnost mít zakrytá ústa a nos respirátorem, dodržujte povinné rozestupy
 • při vstupu do vestibulu u laboratoří se registrujte v místnosti vpravo od vstupu „Regionální odběrové centrum“, pracovníkovi centra předložte na vyžádání kartu pojištěnce; k registraci vstupujte jednotlivě
 • po provedení registrace budete registrujícím pracovníkem nasměrováni do prostoru odběrové místnosti
 • před vstupem do odběrového prostoru/při odchodu proveďte dezinfekci rukou; do prostoru, kde probíhají odběry, vnášejte pouze nejnutnější věci, které zde volně neodkládejte
 • výtěr se provádí z nosohltanu (z jedné nosní dírky)
 • na výsledek testu budete čekat v čekárně před odběrovou místností cca 20 minut, výsledek (nejedná se o certifikát) testu obdržíte v písemné podobě na místě, při čekání dodržujte rozestupy mezi sedícími, nesundávejte respirátor
 • certifikát o výsledku testu vystavujeme na vyžádání a to pouze ihned po provedení testu a předání výsledku (zpětné vyhotovení certifikátu v odběrovém centru neprovádíme), stažení a vyzvednutí certifikátu je nepřetržitě k dispozici na Očkovacím portálu občana; podrobnosti najdete v tomto článku
 • v případě negativního výsledku odcházíte, v případě pozitivního výsledku a pouze u pacientů bez příznaků onemocnění je ihned založena nová elektronická žádanka a proveden druhý výtěr (test PCR), který je odeslán do externí laboratoře k průkazu/vyloučení onemocnění COVID-19, výsledek tohoto testu (nejedná se o certifikát) obdržíte do 48 hodin formou SMS
 • po provedení odběru minimalizujte svůj pohyb v budově a v areálu nemocnice
 • personál provádějící odběry má vzhledem k ochranné masce a štítu pouze nízkou možnost komunikace, budou Vám sděleny pouze základní pokyny související přímo s odběrem, všechny další potřebné informace jsou k dispozici na následujících odkazech:

Před procházením tohoto webu je nutný souhlas s používáním souborů cookie, děkujeme. Více informací

Nastavení cookie na tomto webu Vám poskytuje optimální možnosti prohlížení obsahu. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnete na tlačítko "Přijmout" níže, souhlasíte s tím.

Zavřít