Historie Nemocnice Blansko

Za novodobou etapu zdravotnictví v Blansku lze označit rok 1968, kdy byla otevřena nová poliklinika. Podívejme se ale krátce, co vzniku polikliniky předcházelo.

V době po skončení druhé světové války bylo Blansko malým městem, v němž pracovali čtyři praktičtí lékaři a dva zubaři. Kromě toho zde existovalo samostatné plicní oddělení. Zaměstnanci ČKD měli zajištěnu vlastní lékařskou službu. Pozoruhodnou kapitolu v historii Blanska představuje zdravotní a sociální péče o tisíce repatriantů a osvobozených vězňů z koncentračních táborů v prvních týdnech po osvobození. Pro potřeby těchto lidí byl na Starém Blansku zřízen provizorní lazaret, v němž zdravotní péči zajišťovali doktoři za vydatné pomoci členů sboru dobrovolných hasičů, sester Červeného kříže a dalších místních dobrovolníků.

V roce 1949 bylo v Blansku zřízeno Okresní zdravotnické středisko, sídlící spolu s Okresní nemocenskou pojišťovnou na Mlýnské ulici. V roce 1951 byl přijat zákon o preventivní péči a léčebné péči, který mj. uzákonil bezplatnou zdravotní péči pro všechny občany. Na základě tohoto zákona byla v roce 1952 provedena reorganizace a sjednocení zdravotní služby v okrese Blansko, v jejímž důsledku vznikl v Blansku Okresní ústav národního zdraví.  Do  roku 1958 byly postupně znárodněny všechny soukromé lékařské ordinace roztroušené do celém  Blansku a vznikla tak síť obvodních zdravotních středisek.

zdravotní středisko na Mlýnské ulici, tzv. stará poliklinika

Zdravotní stav obyvatelstva negativně ovlivňovalo poškozené životní prostředí, zejména vysoké znečištění ovzduší, jehož zdroji byly např. slévárna Adastu, kotelny na tuhá paliva či parní lokomotivy. Poměrně vysoké procento mládeže trpělo ortopedickými vadami – kvůli závadné obuvi.

Zdravotní středisko na Mlýnské ulici, tzv. stará poliklinika, přestávala už v 2. polovině 50. let dostačovat potřebám občanů. V 60. letech do něj denně přicházelo kolem 500 až 600 pacientů. Na některých odděleních (např. na gynekologii či na očním) bylo přitom permanentně přeplněno. Z těchto důvodů se od 50. let začalo uvažovat o stavbě nové polikliniky. Tento úkol bylo potřeba realizovat zvláště po zřízení velkého okresu Blansko v roce 1960. Stavba polikliniky na Sadové ulici byla po několika letech příprav zahájena v roce 1965 a měla podle původního plánu trvat do roku 1967. Nakonec se její dokončení prodloužilo, a tak byla slavnostně otevřena veřejnosti až 12. dubna 1968.

Nová budova znamenala úplnou koncentraci zdravotnických služeb do jednoho místa  pro celou spádovou oblast, kterou tvořilo kolem 50 tisíc obyvatel z okolních obcí.

historické foto polikliniky, v popředí Buňka, autor: Jiří Marek, rok vzniku: 1969

Celkem v budově polikliniky bylo soustředěno 15 odborných oddělení. Našla zde své sídlo i lékařská služba první pomoci, nová lékárna a dopravní služba – k dispozici bylo již 12 sanitních vozů vybavených radiostanicemi.

V budově staré polikliniky na Mlýnské ulici se ještě dočasně (do roku 1971) nacházelo plicní oddělení. Od roku 1974   bylo na Mlýnské  otevřeno nové oddělení nukleární medicíny, přesunuté na Sadovou až v roce 1985.

S rostoucím počtem obyvatel v polovině 70. let se zmenšovala možnost stálého rozšiřování zdravotnických služeb. Prostory budovy polikliniky na Sadové ulici byly plně obsazené. Některá oddělení jako například tělovýchovné lékařství, oddělení  nukleární medicíny a rehabilitace pracovala již mimo prostory polikliniky. Lůžková ústavní péče byla zajišťována v nemocnicích Boskovice a Brno. Zvláště pak boskovická nemocnice byla velice přetěžována a kapacita lůžek již nedostačovala.

Již při otevření nové polikliniky v roce 1968 se hovořilo o dalším pokračování výstavby lůžkové části celého zdravotnického areálu. V letech 1979 – 1985 tak vzniklo celkem 21 samostatných staveb, které podmiňovaly a umožňovaly provoz nemocničního areálu. V listopadu 1985 pak byl předán dokončený první lůžkový objekt, ve kterém se nacházelo 102 lůžek interního oddělení, 13 lůžek nukleární medicíny, 30 lůžek kožního oddělení, 29 lůžek neurologického oddělení a 32 lůžek plicního oddělení. Celkově bylo  předáno 206 lůžek.

V roce 1988 byla otevřena další nová oddělení blanenské Nemocnice a to oddělení hemodialýzy, nové laboratoře a rentgeny. Do budoucna se připravovala také stavba druhého lůžkového objektu, kde se počítalo s umístěním oddělení gynekologie, porodního, chirurgie, ortopedie a krčního s celkovou kapacitou 265 nových lůžek a s 6 operačními sály. Stavba druhého lůžkového objektu však již nebyla realizována.

Odborná lékařská péče byla zajišťována většinou lékaři sídlícími přímo v budově blanenské polikliniky. Místo původních 9 lékařů v roce 1951 pracovalo koncem 80. let v Blansku 364 zdravotních pracovníků, z toho 112 lékařů.

původní vize areálu

Po změně režimu v roce 1989 vývoj blanenské nemocnice určovala transformace zdravotnictví do nových poměrů. Nemocnice se potýkala se špatnými hospodářskými výsledky, což vedlo ke změnám v oblasti managmentu.

Otevření hranic směrem na západ znamenalo také rychlejší vstup nových technologií a vyšetřovacích metod. Uveďme například mamograf, gastrofibroskop, bronchoskop nebo gamakameru. Modernizace proběhla postupně na všech odděleních  včetně pracoviště hemodialýzy. Diagnostické možnosti se významně zvýšily dále otevřením pracoviště s výpočetní tomografií (CT) na radiodiagnostickém oddělení. Zahájení CT diagnostiky výrazně pomohlo ostatním oddělením nemocnice, zvláště neurologické jednotce intenzivní péče při diagnostice a léčbě mozkových příhod.

budova Nemocnice v roce 2009

V roce 2000 byla na neurologickém oddělení nově zřízena iktová jednotka JIP s 5 plně monitorovanými lůžky, na která jsou  přijímáni převážně pacienti s akutními mozkovými příhodami a pacienti s akutními neurologickými stavy ohrožující životní funkce.

Chloubou nemocnice je oddělení rehabilitace vybudované ve sklepních prostorách v roce 2001.  Jde o moderní oddělení  s vodoléčbou, masážemi a saunou. Na tomto oddělení lze dobře ilustrovat i rozšiřování komerčních služeb, neboť právě různé cvičební programy například aquaaerobik, cvičení na míčích, specializované programy pro těhotné nebo seniory, potvrzují moderní trend, který směřuje v oblasti zdraví od léčby k prevenci.

V roce 2007 byla na interním oddělení zásadním způsobem zrekonstruována  a zmodernizována jednotka intenzivní péče se sedmi monitorovanými lůžky,  vybavenými zcela  novými přístroji. Od 1. 1. 2008 se podařilo Nemocnici Blansko znovu obnovit screeningovou mamografii jako unikátní vyhledávací metodu pro nádorové onemocnění prsu.

jednotka intenzivní péče po přestavbě v roce 2007

Nemocnice Blansko je rozdělena na  ambulantní a lůžkovou část.

V rámci ambulantního provozu poskytují péči odborné ambulance, rehabilitace, rentgen  a nukleární medicína, dále zde působí soukromí praktičtí lékaři pro dospělé i pro děti a dorost a stomatologové.

V lůžkové části nemocnice jsou umístěna oddělení klinických laboratoří, oddělení radiodiagnostiky a také oddělení nukleární medicíny, které poskytuje vysoce specializovanou péči ve svém oboru pro okresy Blansko, Vyškov, Prostějov, Svitavy a část Brna-venkova – v podstatě pro 2,5 milionu obyvatel.

V podmínkách nemocnice působí 4 lůžková oddělení (společný lůžkový fond s odborností interní, kožní a plicní; neurologické; rehabilitační a oddělení nukleární medicíny), která využívají celkem 183 lůžek, z toho 15 lůžek intenzívní péče, 138 lůžek standardní péče a 30 lůžek péče následné.

Neodkladná péče a pohotovostní služba je zajištěna nepřetržitě na ambulanci centrálního příjmu a na chirurgické ambulanci. LSPP pro děti byla k 31.12.2007 rozhodnutím rady Jihomoravského kraje v Blansku zrušena. Nadále je poskytována LSPP pro dospělé v původních prostorách, zmodernizovaných v roce 2004. V areálu nemocnice se nachází také stanoviště zdravotnické záchranné služby. Jedná se o výjezdovou skupinu rychlé lékařské pomoci organizace Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, která disponuje navíc tzv. heliportem pro možnost přistávání letecké záchranné služby.

V koncepci dalšího rozvoje nemocnice zmiňme alespoň nadregionální zajištění léčby pacientů se selháním ledvin, tzv. hemodialýzu.  A dále pak  CEREBROVASKULÁRNÍ PROGRAM, který se stal jedním s nosných projektů nemocnice. Nemocnice Blansko získala v roce 2007 certifikát jakosti ISO 9001-2001, čímž garantuje svým klientům  kvalitu svých služeb.

V současné době je zřizovatelem nemocnice město Blansko a její hospodaření i přes nemalé  investice do provozu a do rozvoje vykazuje vyrovnaný rozpočet.

Před procházením tohoto webu je nutný souhlas s používáním souborů cookie, děkujeme. Více informací

Nastavení cookie na tomto webu Vám poskytuje optimální možnosti prohlížení obsahu. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnete na tlačítko "Přijmout" níže, souhlasíte s tím.

Zavřít