Klinická logopedie

Klinická logopedie

Budova C, vstup do pavilonu u vjezdu do nemocnice

Ambulance klinické logopedie je školícím místem pro budoucí klinické logopedy.
Ministerstvo zdravotnictví ČR udělilo Nemocnici Blansko akreditaci k uskutečňování praktické části vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání “Logoped ve zdravotnictví – Klinická logopedie”, a to pro vlastní specializovaný výcvik.

Logopedie jako vědní obor se zabývá komunikací, respektive narušením komunikační schopnosti. Cílem logopedické intervence je identifikovat, eliminovat, zmírnit nebo překonat, případně předcházet danému narušení.

K dosažení cíle je využíváno aktivit diagnostických (orientační, základní a speciální vyšetření), terapeutických (stimulační, korekční nebo reedukační metody) a preventivních (konzultace a poradenská činnost).

Logopedická intervence v Nemocnici Blansko je zajišťována oddělením klinické logopedie, kde působí registrovaný klinický logoped, tedy osoba s vysokoškolským vzděláním a specializací v oboru. Péče je poskytována ambulantní formou. Klienti dochází do logopedické ambulance dle předchozího telefonického či osobního objednání. Dále je provozována u lůžka pro hospitalizované pacienty Nemocnice Blansko na jednotlivých lůžkových odděleních (jedná se o JIP, neurologické oddělení, rehabilitační oddělení…).

Tato péče je věnována dětské i dospělé populaci a to v celém spektru narušení komunikační schopnosti.

Zvláštní místo zaujímá dospělá klientela. Nejpočetnější skupinu těchto klientů tvoří pacienti po cévních mozkových příhodách, po úrazech hlavy, s degenerativním onemocněním. Další skupina je tvořena intaktní populací s vadnou výslovností – ano i v dospělém věku je možná náprava některých vadně tvořených hlásek. Nemalé procento zaujímají klienti s poruchou přijmu potravy a polykáním. Dysfagie (jak je dané postižení nazýváno) je často součástí jiných onemocnění (po cévní mozkové příhodě, při Parkinsonově chorobě a jiných neurologických onemocnění).

Z medicínského hlediska může být právě porucha řeči u dospělých indikátorem , tzv. prvotním symptomem, některého onemocnění nebo může vznikat v opačném směru jako důsledek onemocnění.

Individuálně je možné poskytnout těmto klientům informace ohledně rekondičních pobytů pořádaných různými organizacemi po celé České republice.

Základní kategorie narušené komunikační schopnosti:

  • vývoj řeči a jeho narušení: opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie
  • získaná orgánová nemluvnost: afázie (u pacientů po cévní mozkové příhodě, úrazech…)
  • získaná psychogenní nemluvnost: mutismus neboli oněmnění, elektivní neboli výběrový mutismus, surdomutismus
  • narušení zvuku řeči: palatolálie (porucha řeči při rozštěpových vadách), rinofonie (huhňavost)
  • narušení fluence (plynulosti) řeči: breptavost, koktavost
  • narušení článkování řeči: dyslálie (vada výslovnosti), dysartrie vrozená i získaná
  • narušení grafické stránky řeči: specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie…)
  • poruchy hlasu
  • kombinované vady a poruchy řeči: narušení vznikající při zrakovém, sluchovém, tělesném či mentálním postižení

Služby:
Základní logopedická péče zahrnuje: komplexní vyšetření, cílené vyšetření, terapie (péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění)

Doplňkové služby:
potvrzení způsobilosti k výkonu povolání nebo studiu, speciální programy KUPOZ, KUPREV, HYPO, KUMOT, VESELÉ MALOVÁNÍ, LOGOCANISTERAPIE, POHYBEM K ŘEČI, HRAVÁ LOGOPEDIE,  ČTENÁŘSKÉ DÍLNY, vyšetření bez předchozího písemného doporučení lékaře.

Objednávání, změny termínu, rušení procedur:
Telefonicky v pracovních dnech POUZE od 13 do 14 hodin.
Preferujeme kontakt elektronickou poštou (e-mailem).
Kontakty:
Mgr. Miroslava Dyčková +420 516 838 391; dyckova@nemobk.cz
Mgr. Lucie Chlupová +420 516 838 394 ; chlupova@nemobk.cz
Mgr. Markéta Čejpová +420 516 838 393 ; cejpova@nemobk.cz
Mgr. Markéta Dočekalová +420 516 838 398 ; docekalova@nemobk.cz

Personál ambulance

Mgr. Miroslava Dyčková
vedoucí ambulance
Mgr. Lucie Chlupová
klinický logoped
Mgr. Markéta Čejpová
klinický logoped
Mgr. Markéta Dočekalová
klinický logoped
Ordinační doba ambulancí:
Mgr. Miroslava Dyčková
Pondělí 8:00 – 15:00
Úterý 7:00 – 15:00
Středa 7:00 – 15:00
Čtvrtek 8:00 – 15:00
Pátek 7:00 – 12:00
Mgr. Lucie Chlupová
Pondělí 7:30 – 15:30 7:30 – 12:00 lůžková oddělení
Úterý 7:30 – 15:30 7:30 – 12:00 lůžková oddělení
Středa 7:00 – 15:30 7:30 – 12:00 lůžková oddělení
Čtvrtek 7:30 – 15:30 7:30 – 12:00 lůžková oddělení
Pátek 7:30 – 12:30
Mgr. Markéta Čejpová
Pondělí 8:00 – 18:00
Úterý 7:00 – 14:00
Středa 7:00 – 14:00
Čtvrtek 8:00 – 18:00
Pátek 8:00 – 11:00
Mgr. Markéta Dočekalová
Pondělí 8:00 – 16:30
Úterý 8:00 – 16:30
Středa 8:00 – 15:00
Čtvrtek 8:00 – 15:00
Pátek 7:00 – 11:00
Stáže a praxe

Ambulance klinické logopedie poskytuje stáže na akreditovaném pracovišti pro logopedy v základním kmeni (prvních 18 měsíců specializačního vzdělávání ). Dále poskytujeme stáže ve specializovaném výcviku (dalších 18 měsíců specializačního vzdělávání), a to podle zákona 96/2004 Sb.

Poskytujeme:
1. týdenní stáž v ambulanci pro vlastní specializovaný výcvik
2. týdenní stáž na lůžkách pro vlastní specializovaný výcvik
3. dvoutýdenní stáž v ambulanci nebo na lůžkách pro vlastní specializovaný výcvik

Podmínkou přijetí je Potvrzení o zdravotní způsobilosti a potvrzení o očkování proti hepatitidě typu B (minimálně 2 vakcíny ze 3), nutno doložit kopií očkovacího průkazu nebo potvrzením lékaře o daném očkování. Potvrzení o očkování může být i součástí Potvrzení o zdravotní způsobilosti.

V současné době je rok 2024 zcela zaplněn. Nové uchazeče o stáž týkající se vlastního specializačního výcviku budeme přijímat od února 2024 (bude se jednat o stáže v roce 2025)!
Stáže pro základní kmen NEPOSKYTUJEME!

Před procházením tohoto webu je nutný souhlas s používáním souborů cookie, děkujeme. Více informací

Nastavení cookie na tomto webu Vám poskytuje optimální možnosti prohlížení obsahu. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnete na tlačítko "Přijmout" níže, souhlasíte s tím.

Zavřít