Veškeré dokumenty a veřejné zakázky Nemocnice Blansko jsou uveřejněny na profilu zadavatele

Do profilu zadavatele pokračujte kliknutím.

Bližší informace a přílohy jsou na vyžádání k dispozici u kontaktní osoby uvedené ve výzvě.

Národní elektronický nástroj

Do profilu zadavatele pokračujte kliknutím.