Kvalita péče

Akreditace kvality Nemocnice Blansko

Nemocnice Blansko ve dnech 19. a 20.10. 2017 úspěšně absolvovala reakreditační šetření hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb Spojenou akreditační komisí, o.p.s.

Cílem akreditace je posouzení shody správného nastavení jednotlivých procesů v nemocnici, a to zejména dodržování národní legislativy, poskytování bezpečné péče pacientům, správného vedení zdravotnické dokumentace, ordinace léčiv a jejich skladování, týmové spolupráce, komunikace a předávání pacientů, dodržování hygienických požadavků, podávání stravy pacientům, edukace pacientů, správné stanovení kompetencí jednotlivých zdravotnických pracovníků, identifikace rizikových oblastí a nastavení preventivních opatření. Akreditace je zaměřena také na provozy technické, zejména bezpečnost používané přístrojové techniky, bezpečí prostředí pro pacienty, personál a zvládání krizových situací. Certifikát je udělen na 3 roky.

Certifikace Nemocnice Blansko dle ČSN EN ISO 9001:2016

Nemocnice Blansko ve dnech 10. a 11.12. 2018 úspěšně absolvovala recertifikaci systému managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016 z hlediska požadavků kritérií a posouzení trendu zlepšování. Recertifikaci provedla Česká společnost pro jakost, z.s.

Certifikát je platný na 3 roky. Každý rok je v Nemocnici Blansko prováděn dozorový audit.

Nemocnice Blansko převzala certifikát kvality již v roce 2007. Certifikace nemocnice přispěla především ke standardizaci a možnosti měření jednotlivých procesů prováděných v nemocnici. Kvalita se stala pro nemocnici kontinuálním procesem, jehož cílem je neustálé zvyšování úrovně poskytované zdravotní péče s ohledem na bezpečí pacientů.

Osvědčení o splnění podmínky Auditu II dle NASKL

25. dubna 2019 prokázalo oddělení klinických laboratoří Nemocnice Blansko naplňování a dodržování požadavků Auditu II Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře (NASKL) a získalo osvědčení s platností na další 2 roky.

Absolvování Auditu II v porovnání s Auditem I s sebou nese vyšší nároky na zpracování řízené dokumentace, procesů a postupů a neustálé zlepšování managementu kvality v laboratoři. Oddělení klinických laboratoří prokazuje vysokou úroveň kvality poskytovaných služeb, která je základem péče o pacienta.

Politika kvality

Zajištění kvality poskytovaných služeb je jednou ze základních podmínek k úspěšnému poskytování zdravotní péče, zejména pak u lůžkových zdravotnických zařízení.

Cílem zavedeného systému managementu kvality je vytvoření vstřícného a bezpečného prostředí pro pacienty, posílení odborné prestiže v oblasti kvality poskytované zdravotní péče, zvýšení spokojenosti pacientů i ostatních odběratelů služeb nemocnice, aby její postavení mezi ostatními regionálními zdravotnickými zařízeními bylo respektované a stabilní.

Podrobné informace:

Plán kvality a bezpečí zdravotnických služeb

Snahou nemocnice je preventivně předcházet rizikům ve zdravotnictví, a to podle nových odborných znalostí i aktuálních požadavků Ministerstva zdravotnictví.

Související dokument ke stažení:

Rada pro kvalitu

Prioritou nemocnice je neustálé zvyšování kvality, proto byla stanovena Rada pro kvalitu, která je složena z vedoucích pracovníků nemocnice lékařské, ošetřovatelské a technicko provozní oblasti. Rada kvality je samostatným iniciativním a poradním orgánem ředitelky. Úlohou Rady pro kvalitu je koordinovat uplatňování, využívání a rozvoj systému kvality.

Tým interních auditorů

V nemocnici je vytvořen tým interních auditorů, kteří se objektivně podílí na kontrole dodržování nastavených procesů systému kvality.

Sledování objednacích dob na zdravotnické výkony

V přiloženém souboru zveřejňujeme informaci o sledování objednacích dob na zdravotnické výkony v Nemocnici Blansko v období od března 2021 do srpna 2021.

Před procházením tohoto webu je nutný souhlas s používáním souborů cookie, děkujeme. Více informací

Nastavení cookie na tomto webu Vám poskytuje optimální možnosti prohlížení obsahu. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnete na tlačítko "Přijmout" níže, souhlasíte s tím.

Zavřít