Kvalita péče

Akreditace kvality a bezpečí zdravotních služeb

Nemocnice Blansko je od roku 2011 držitelem certifikátu kvality Spojené akreditační komise, o.p.s. Akreditační komise sleduje plnění standardů a ukazatelů bezpečné péče stanovených Ministerstvem zdravotnictví ČR. Cílem akreditace je splnění požadavků akreditačních standardů Spojené akreditační komise a současně naplnění všech minimálních hodnotících standardů řízení kvality a bezpečí v souladu s ustanovením § 105 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a s vyhláškou č. 102/2012, Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče.
Standardy se týkají všech činností, které v Nemocnici Blansko probíhají. Jedná se zejména o poskytování bezpečné péče pacientům, správné vedení zdravotnické dokumentace, ordinaci léčiv a jejich skladování, týmovou spolupráci, komunikaci a předávání pacientů, dodržování hygienicko-epidemiologických požadavků, podávání stravy pacientům, edukaci pacientů, správné stanovení kompetencí jednotlivých zdravotnických pracovníků, identifikaci rizikových oblastí a nastavení preventivních opatření. Akreditace je zaměřena také na provozně technickou oblast, zejména bezpečnost používané přístrojové techniky, bezpečí prostředí pro pacienty, personál a zvládání krizových situací. Certifikát je udělen na 3 roky.

Certifikace managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2016

Nemocnice Blansko získala certifikát kvality již v roce 2007. Certifikace nemocnice přispěla především ke standardizaci a možnosti měření jednotlivých procesů prováděných v nemocnici. Kvalita se stala pro nemocnici kontinuálním procesem, jehož cílem je neustálé zvyšování úrovně poskytovaných zdravotních služeb s důrazem na bezpečí pacientů. Certifikát je platný na 3 roky. Každý rok je v Nemocnici Blansko prováděn dozorový audit.

Osvědčení o splnění podmínek Auditu R3

Oddělení klinických laboratoří získalo v roce 2021 osvědčení o splnění podmínek Auditu R3 Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře pro registrovanou odbornost klinická biochemie. Oddělení klinických laboratoří je evidováno v registru klinických laboratoří Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře při České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. z.s. a zapojeno do programu zvyšování kvality ve zdravotnictví garantovaném Ministerstvem zdravotnictví ČR již od roku 2011, kdy úspěšně naplnilo podmínky Osvědčení o splnění podmínek Auditu I pro registrovanou odbornost klinická biochemie.

Externí klinický audit

V březnu 2021 proběhl na oddělení radiodiagnostiky externí klinický audit pro zdravotní služby, jejichž součástí je lékařské ozáření, v souladu se zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Externí audit probíhá na oddělení vždy po 5ti letech.

Politika kvality

Zajištění kvality poskytovaných služeb je jednou ze základních podmínek k úspěšnému poskytování zdravotní péče, zejména pak u lůžkových zdravotnických zařízení.

Cílem zavedeného systému managementu kvality je vytvoření vstřícného a bezpečného prostředí pro pacienty, posílení odborné prestiže v oblasti kvality poskytované zdravotní péče, zvýšení spokojenosti pacientů i ostatních odběratelů služeb nemocnice, aby její postavení mezi ostatními regionálními zdravotnickými zařízeními bylo respektované a stabilní.

Podrobné informace:

Plán kvality a bezpečí zdravotnických služeb

Snahou nemocnice je preventivně předcházet rizikům ve zdravotnictví, a to podle nových odborných znalostí i aktuálních požadavků Ministerstva zdravotnictví.

Související dokument ke stažení:

Rada pro kvalitu

Prioritou nemocnice je neustálé zvyšování kvality, proto byla stanovena Rada pro kvalitu, která je složena z vedoucích pracovníků nemocnice lékařské, ošetřovatelské a technicko provozní oblasti. Rada kvality je samostatným iniciativním a poradním orgánem ředitelky. Úlohou Rady pro kvalitu je koordinovat uplatňování, využívání a rozvoj systému kvality.

Tým interních auditorů

V nemocnici je vytvořen tým interních auditorů, kteří se objektivně podílí na kontrole dodržování nastavených procesů systému kvality.

Sledování objednacích dob na zdravotnické výkony

V přiloženém souboru zveřejňujeme informaci o sledování objednacích dob na zdravotnické výkony v Nemocnici Blansko v období březen 2023 – únor 2024.

Před procházením tohoto webu je nutný souhlas s používáním souborů cookie, děkujeme. Více informací

Nastavení cookie na tomto webu Vám poskytuje optimální možnosti prohlížení obsahu. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnete na tlačítko "Přijmout" níže, souhlasíte s tím.

Zavřít