Nemocnice Blansko je zařízením akreditovaným Ministerstvem zdravotnictví ČR k uskutečňování vzdělávání lékařů dle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).

 

Akreditace udělené dle zákona č. 95/2004 Sb. ve znění účinném od 1. 7. 2017 
Základní kmeny Rozsah Doba udělení
Interní kmen celý 21. 5. 2021 – 21. 5. 2026*)
Neurologický kmen celý 26. 3. 2021 – 26. 3. 2026*)

*) U lékařů zařazených do oboru specializačního vzdělávání ode dne 1. 7. 2017 se za absolvování odborné praxe na akreditovaném pracovišti považuje i doba od 1. 7. 2017 do doby nabytí právní moci rozhodnutí o udělení akreditace.

  

Vlastní specializovaný výcvik pro obor Typ pracoviště       Rozsah             Doba udělení
Vnitřní lékařství bez určení celý 20. 9. 2019 – 20. 9. 2024
Neurologie I. typu celý 9. 3. 2021 – 9. 3. 2026
Rehabilitační a fyzikální medicína I. typu celý 1. 10. 2019 – 1. 10. 2024
Nefrologie I. typu celý 14.3.2022- 14.3.2027
Gastroenterologie I. typu celý 21.12.2022-21.12.2027
Endokrinologie a diabetologie Část I. 2.3 25. 2. 2023 – 25 .2. 2028

 

Akreditace udělené dle zákona č. 95/2004 Sb. ve znění účinném do 30. 6. 2017 
Obor vzdělávání Typ pracoviště Rozsah               Uděleno do
Vnitřní lékařství II. typu celý 15. 4. 2024
Neurologie I. typu celý 9. 11. 2024
Rehabilitační a fyzikální medicína I. typu celý 15. 6. 2024
Nefrologie I. typu celý 27. 7. 2025

Více na stránkách https://akreditace.mzcr.cz/akreditace/index

 

Akreditace udělené dle zákona č. 96/2004 Sb. 
Obor vzdělávání Rozsah Doba udělení
Psycholog ve zdravotnictví – Klinická psychologie celý 1. 1. 2018 – 31. 12. 2022
1. 3. 2023 – 29. 2. 2028
Logoped ve zdravotnictví – Klinická logopedie praktická část základní kmen (do 31. 10. 2023)
vlastní specializovaný výcvik (do 31. 5. 2026)