Informace pro návštěvy

Návštěvní hodiny na standardních odděleních jsou od 11. 7. 2020 v omezeném režimu ve dnech STŘEDA, SOBOTA A NEDĚLE od 14:00 do 17:00 hod. Na oddělení JIP a intermediální péče je možné návštěvu uskutečnit pouze po dohodě s ošetřujícím lékařem. Návštěvy osob v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění mimo výše uvedenou dobu je nutné předem domluvit s ošetřujícím lékařem.

Vstup pro návštěvy je možný jen přes Informační centrum Nemocnice Blansko (pokyny na informačních tabulích).
Za pacientem mohou přijít ve stejnou dobu maximálně dvě osoby. Maximální délka pobytu návštěvy je 30 minut.
Po celou dobu pohybu po areálu Nemocnice Blansko je povinností mít nasazenou roušku (doporučujeme použít také rukavice).

Dětem do 10 let nejsou návštěvy doporučeny.