• Návštěvy probíhají KAŽDÝ DEN od 14.00 do 17.00 hodin.
  • Doporučujeme návštěvám pacientů hospitalizovaných na rehabilitačním odd. v pracovní dny přicházet až od 15.00 hod. U většiny pacientů probíhají cvičební procedury až do uvedeného času.
  • U covid pozitivních pacientů budou návštěvy umožněny jen se souhlasem ošetřujícího lékaře, kdy platí regulace počtu osob, frekvence a trvání doby návštěvy, dále nutnost vybavení ochrannými pomůckami vč. ochrany dýchacích cest respirátorem FFP2/KN50. Navštěvující osoby se řídí zvláštním režimem a pokyny zdravotnického personálu.
  • Navštěvující osoby nesmí mít příznaky respiračního onemocnění.

Velmi prosíme o maximální zodpovědnost a pečlivé dodržování stanovených opatření. Naším společným cílem je ochránit zdraví pacientů i personálu!