Zákaz návštěv
Z důvodu zhoršení epidemiologické situace a zvýšeného rizika nákazy onemocněním COVID – 19 platí od 1. 11. 2021 zákaz návštěv na všech lůžkových odděleních Nemocnice Blansko, a to až do odvolání.

Návštěvy pacientů probíhají ve středu a v neděli od 14 do 17 hod. Příchod osob k návštěvám je možný pouze hlavním vchodem z ulice Sadová nebo ze dvora za lékárnou (příchod přes vrátnici), v obou případech je nutné nahlásit se na informačním centru ve vestibulu. Při vstupu do budovy je nutné mít ochranný prostředek dýchacích cest bez výdechového ventilu, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek ochrany dýchacích cest s filtrační účinností dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95).

V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR bude návštěva umožněna pouze osobám, které

  • absolvovaly nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření nebo nejdéle před 72 hodinami Ag POC test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo
  • byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží, že
    • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo
    • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví  a od prvního pozitivního testu POC/RT-PCR testu neuplynulo více jak 180 dní.

Návštěva nesmí jevit příznaky onemocnění COVID-19.
Výše uvedené skutečnosti budou ověřovány pracovníky informačního centra ve vestibulu nemocnice, kde návštěva předloží doklad (národní certifikát o provedeném očkování, výsledek PCR/Ag POC testu, potvrzení od lékaře o prodělaném onemocnění COVID-19 – lze předložit v písemné nebo elektronické podobě – SMS, e-mail). Po ověření bude návštěvě vydána povolenka k návštěvě. Povolenku následně odevzdáte personálu při příchodu na oddělení, bez této povolenky nebude návštěva lůžkového oddělení umožněna.

U covid pozitivních pacientů budou návštěvy umožněny jen se souhlasem ošetřujícího lékaře, kdy platí regulace počtu osob, frekvence a trvání doby návštěvy a nutnost vybavení ochrannými pomůckami nad rámec ochrany dýchacích cest.

Nemocnice Blansko si vyhrazuje v případě změny epidemiologické situace stávající podmínky návštěv upravit.