Radiodiagnostika

Radiodiagnostika

Kde nás najdete: budova B, 2. podlaží

Provozní doba
Provoz na oddělení je nepřetržitý.
Pracovní doba v pracovních dnech je od 7:00 do 15:30 hod.
Pohotovostní služba ve všední dny od 15:30 do 7:00 hod., o víkendech a svátcích po celý den.
Objednání k vyšetření
Rentgen (skiagrafie) – bez objednání denně od 7:00 do 15:00 hod
Ultrazvuk a CT – nutno se objednat na čísle +420 516 838 185
Mamografické a UZ vyšetření prsu – bezplatná linka +420 800 149 485 nebo využijte možnost online rezervace
Magnetická rezonance – tel. +420 516 838 190 (vč. akutních vyšetření)
Kontakty
+420 516 838 185 – evidence, příjem
+420 800 149 485 – mamografie – zelená linka (zdarma)
+420 516 838 183 – evidence – FAX

V březnu 2021 byl na našem oddělení proveden Externí klinický audit (EKA) dle zákona č. 373/2011 Sb. Byly splněny požadavky pro vydání potvrzení o EKA podle § 82 odst. 3 uvedeného zákona s platností opět na 5 let. Je to v pořadí již druhý audit, při kterém jsme jeho podmínky splnili.
Základním cílem externího klinického auditu je ověřování a hodnocení dodržování místních radiologických standardů při poskytování zdravotních služeb a jejich soulad s Národními radiologickými standardy. Doplňuje jiné typy hodnocení kvality jako například akreditace SAK, ISO anebo inspekce regulačních orgánů (SÚJB, SÚRO, SUKL apod.).

Pro vyšetření vystavuje ošetřující lékař pacientovi žádanku o vyšetření, kterou si pacient musí přinést s sebou k vyšetření. Bez žádanky nemůžeme pacienta vyšetřit. Diagnóza uvedená na žádance musí být v souladu s předmětem vyšetření (u konziliárních vyšetření nechť žádanku vyplňuje indikující lékař). Na žádance musí být uvedena aktuální výška a hmotnost pacienta.
Žádanky u akutních vyšetření se v horním okraji označuje červeným nápisem STATIM. Žádanka je jediným závazným právním dokladem o lékařském ozáření a také podkladem pro účtování zdravotním pojišťovnám. Údaje uvedené na žádance jsou jedinou informací o pacientovi pro provádějícího radiologického asistenta a také pro popisujícího lékaře.
K vyšetření pacient přichází s platným průkazem pojištěnce, pokud je pojištěn u zdravotní pojišťovny v České republice. Samoplátci platí vyšetření v hotovosti v pokladně nemocnice po vystavení účtu na RDG oddělení. U ostatních pacientů se úhrady řídí platnými zákony (nepojištění pacienti, cizinci, občané z členských zemí EU). K vyšetření musí mít pacient také průkaz totožnosti – občanský průkaz, popř. řidičský průkaz či cestovní pas k identifikaci.

U žen ve fertilním věku od 15 do 50 let věku je RTG vyšetřování (aplikace lékařského ozáření) spojeno s možným poškozením plodu, zvl. v prvním trimestru gravidity a zvl. pokud je vyšetřována oblast břicha a pánve (RTG bederní páteře, pánve, kyčlí, CT bederních plotének, CT břicha, CT malé pánve, RTG a CT křížové kosti, sakroileálních kloubů, kyčlí). Tato vyšetření lze v těhotenství provádět pouze se souhlasem pacientky s lékařským ozářením a po schválení lékařem-radiologem.
Diabetici na inzulínu se objednávají k CT vyšetření s kontrastní látkou v režimu „dopoledního nákupu“. Tedy ráno má běžný režim – snídaně s inzulínem, pak již nejí, pouze pije, objednán je na 10-11 hod,  v té době se vyšetří a pak odchází. Následuje režim oběda s inzulínem a další běžný režim. Tuto skutečnost nutno při objednávání uvést.

Pacient na vyšetření přichází řádně poučen ošetřujícím lékařem či erudovaným zdravotnickým personálem o charakteru vyšetření.

Dostupnost zobrazovacích vyšetření je nepřetržitá. Časová dostupnost výsledků z vyšetření se řídí typem daného vyšetření. Výsledky akutních vyšetření jsou dostupné do 1 hodiny od zhotovení snímku, výsledky plánovaných vyšetření do 24 h od provedení vyšetření, resp. do následujícího pracovního dne.

Zasílání obrazové dokumentace:

Provoz je plně digitalizovaný, díky tomu jsou snímky k dispozici lékařům na terminálech v celé nemocnici ihned po jejich zhotovení. Na vyžádání lékaře či pacienta zasíláme zdarma obrazovou dokumentaci jiným poskytovatelům zdravotní péče na úzení České republiky. K tomu slouží dva šifrované internetové systémy – Redimed a e-PACS. Žádosti o elektronické předání obrazové dokumentace jiným poskytovatelům nutno zaslat volnou formou na email pacs@nemobk.cz. Vyjímečně poskytujeme obrazovou dokumentaci na CD/DVD nosiči, na žádost indikujícího lékaře je zdarma, na vyžádání pacientem je zpoplatněna 90,- Kč

Vedení oddělení

MUDr. Ladislav Kalas
e-mail: kalas@nemobk.cz
primář
Bc. Eva Kucharová
vedoucí radiologický asistent
V současné době provádíme základní zobrazovací diagnostiku pomocí následujících metod
 • Image
  SKIAGRAFIE nebo-li klasický rentgen je základním pracovištěm, na kterém se provádí veškeré rtg snímky bez přípravy pacienta, tedy snímky nitrohrudních orgánů, břicha, kostí, kloubů, resp. skeletu obecně.
 • Image
  ULTRAZVUK slouží širokému spektru vyšetření prakticky všech částí těla, včetně vyšetření cév, hlavně však dutiny břišní a měkké tkáně. Na některá vyšetření je nutná příprava pacienta – viz níže Dokumenty ke stažení.
 • Image
   CT slouží k zobrazování všech orgánů těla. Vyšetření se provádí často i s aplikací kontrastní látky do žíly, díky níž se lépe zobrazí vyšetřovaná oblast a je možné odlišit normální nález od patologie. Multispirální přístroj umožňuje i angiografická vyšetření – tedy vyšetření cévního systému.

  V rámci programu komplexní péče o pacienty s mozkovými příhodami úzce spolupracujeme s neurologickým oddělením a jeho iktovou jednotkou při akutním vyšetřování mozku a mozkových tepen. Mimo tato vyšetření provádíme i cílené obstřiky nervových kořenů bederní páteře.

 • Image
  MRI – slouží k vyšetřování následujících oblastí  – mozek a páteř, hypofýza, očnice, zadní jáma mozková, klouby končetin, játra a žlučové cesty, tenké střevo, pánev, ledviny, nadledviny, prsa. Indikaci k MR vyšetření prsů schvaluje MUDr. Andrea Trunkátová – nutno s ní domluvit na klapce 184.

  Při vyšetření se neužívá rentgenového záření. Zcela kontraindikované je vyšetření, pokud má pacient pacemaker (kardiostimulátor) či jiné „elektrické strojky“ v těle – kochleární implantát, neurostimulátory apod. Dále jsou kontraindikovaní pacienti s implantací stentu, svorek, kovových náhrad apod do 6 týdnů od implantace. Nutno mít doklad o léčebném prostředku z pracoviště, který něco takového do těla pacienta dal a zda to je MR kompatibilní. Kontraindikací jsou rovněž zbytky kovu – střepiny, okuje, kovové špóny apod. v oblasti hlavy a očnice.  Blíže – viz závazný metodický pokyn Radiologické společnosti.


  Pacient k vyšetření přináší:

  • vyplněnou Žádanku k vyšetření
  • Potvrzení o MR kompatibilitě kovů voperovaných do těla, v případě, že je tam má.

   

  Pacient se dostaví k vyšetření cca 15 min před časem objednání, ne čerstvě najezený. U pacientů, u kterých předpokládáme podání kontrastní při vyšetření a kteří se léčí s onemocněním ledvin nebo s onemocněním, kdy lze předpokládat poškození ledvin (např. cukrovka), je nutné znát hodnotu renálních funkcí – eGFR, popř. kreatinin stáří do 3 týdnů. Kontraindikace podání GdKL je pokles renál. funkcí (eGFR) pod 0,5 ml/s/kg.

 • Image
  MAMOGRAFIE provádí preventivní i diagnostická vyšetření prsů. Naše pracoviště je akreditováno ministerstvem zdravotnictví k provádění mamografického screeningu. Jsme součástí sítě screeningových center, která musí provádět pravidelné kontroly kvality vyšetření a jsou každoročně kontrolovány komisí odborníků pro mamární diagnostiku (KOMD), která screenignové vyšetřování v ČR řídí.

  Na pracovišti provádíme vyšetření na digitálním mamografickém přístroji, ultrazvuková vyšetření a vyšetření magnetickou rezonancí. Diagnostika je komplexní včetně provádění biopsie (odběry vzorků), zasedání mamární komise a sledování žen na onkologické nebo chirurgické ambulanci. Tímto zajišťujeme komplexní preventivní péči i řešení a následné sledování pacientek s diagnózou zhoubného nádoru prsu.

  Mamografický screening
  : mamografické vyšetření ve dvouletých intervalech hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro všechny ženy od 45. roku věku.
  Preventivní vyšetření žen do 45. roku věku, preventivní meziroční ultrazvuková vyšetření od 45. roku věku nebo ultrazvuková vyšetření žen odmítajících screeningovou mamografii je nutno uhradit jako samoplátkyně. Některé zdravotní pojišťovny Vám zpětně i tato vyšetření uhradí v rámci preventivních programů, je třeba se informovat u konkrétní pojišťovny. Dále je možno využít příspěvků na preventivní vyšetření firmy AVON v hodnotě 200.- Kč.
  Cena za kompletní vyšetření mamografem je 900,- Kč (v rámci prevence je možno provést od 40 let), cena ultrazvukového vyšetření je 700,- Kč.
  Ženy s vyšším rizikem nad 20 %, na základě zprávy z genetického pracoviště mají hrazena všechna vyšetření doporučená genetikem a je možné jejich sledování cestou onkologické ambulance nebo mamární poradny prim. Krejsty.
  Core-cut biopsie nebo stereotaktická biopsie prsu se provádí bez přípravy, pouze v případě probíhající antikoagulační terapie je nutno po konzultaci s praktickým lékařem, event. internistou vysadit „léky na ředění krve“. Lékař provádějící biopsii seznámí pacienta s vyšetřením a nechá ho podepsat informovaný souhlas s vyšetřením.

  Na našem screeningovém pracovišti se řídíme platným věstníkem MZ ČR a doporučeními, která jsou dostupná na www.mamo.cz.

   

  Níže jsou uvedeny odkazy na základní doporučení, se kterými se běžně setkáváme (klikněte pro otevření):

   

Před procházením tohoto webu je nutný souhlas s používáním souborů cookie, děkujeme. Více informací

Nastavení cookie na tomto webu Vám poskytuje optimální možnosti prohlížení obsahu. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnete na tlačítko "Přijmout" níže, souhlasíte s tím.

Zavřít