Prohlášení o přístupnosti

Nemocnice Blansko se zavazuje ke zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přístupnosti“).

Toto prohlášení se vztahuje na webové stránky Nemocnice Blansko dostupné na URL:
www.nemobk.cz, nis-portal.nemobk.cz a objednavky.nemobk.cz

Stav souladu
Veřejně přístupné internetové stránky Nemocnice Blansko jsou plně v souladu se zákonem o přístupnosti, směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. (EU) 2016/2102, ze dne 26.10.2016, o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru a normou č. EN 301549 V2.1.2(2018-08).

Jiné formáty
Na našich internetových stránkách jsou některé informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to především z důvodu, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto doporučujeme jejich stažení. Pro přístup k těmto dokumentům je možné zdarma stáhnout Microsoft Office Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1.6.2020 na základě vlastního posouzení.

Zpětná vazba a kontaktní údaje
V případě jakýchkoli dotazů, či nejasností ohledně přístupnosti našich internetových stránek nás neváhejte kontaktovat na info@nemobk.cz

Postupy pro prosazování práva
V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 můžete kontaktovat dozorový orgán:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
pristupnost@mvcr.cz

Zpracoval:
Nemocnice Blansko
IČ: 00386634, KS Brno Pr. 1603,
Blansko, Sadová 1596/33