Telefonní seznam Nemocnice Blansko

informační centrum - spojovatelka+420 516 838 111
informační centrum - infocentrum (pracovní dny 6:00 - 18:00)+420 516 838 148
PracovištěJménoTelefon
ředitelkaMUDr. Vladimíra Danihelková, MBA+420 516 838 100
sekretariát ředitelkyLenka Kalová+420 516 838 101
FAX sekretariát ředitelky+420 516 417 649
náměstek pro léčebně preventivní péčiMUDr. Vladimír Navrátil+420 516 838 146
náměstkyně pro nelékařskou péčiMgr. Jana Klesková+420 516 838 103
provozně technický náměstekIng. Horák Karel+420 516 838 121
ekonomická náměstkyněBc. Truhlářová Michaela+420 516 838 110
manažerka kvalityMgr. Martina Vágnerová+420 516 838 105
pověřenec pro ochranu osobních údajůMgr. Marcela Němcová+420 516 838 108
manažer kybernetické bezpečnostiDušan Sekanina+420 516 838 135
právní oddělení +420 516 838 109/108
ústavní hygienik+420 516 838 104
personální a mzdové oddělení+420 516 838 116/115
provozně technický úsek +420 516 838 121
oddělení IT - vedoucíRNDr. Marek Kala+420 516 838 137
oddělení IT - technik / webmasterPavel Formánek+420 516 838 136
oddělení IT - technikRoman Pernica+420 516 838 138
oddělení IT - správce NISIng. Pavel Zápalka+420 516 838 139
obchodní oddělení - vedoucíSimona Pařízková+420 516 838 144
+420 724 731 601
obchodní oddělení - referentBc. Jiří Vašíř+420 516 838 145
+420 722 975 446
pokladna+420 516 838 159
podatelna+420 516 838 156
zdravotně - sociální pracovník+420 725 724 963
oddělení stravovacích služeb +420 516 838 140/142
lékárna - vedoucíPharmDr. Streitová Jana +420 516 838 160
lékárna - zástupce ved.
Mgr. Štelclová Michaela +420 516 838 161
lékárna - prodejna zdravotnických potřeb +420 516 838 162
lékárna - příjem zbožíNěmcová Hana +420 516 838 165
PracovištěJménoTelefon
oddělení klinických laboratoří - vedoucíIng. Tichý Alois+420 516 838 170
oddělení klinických laboratoří - vedoucí laborantChaloupková Zita+420 516 838 173
oddělení klinických laboratoří - FAX+420 516 838 174
oddělení klinických laboratoří - laboratoř, služebna+420 516 838 175
oddělení radiodiagnostiky - primářMUDr. Kalas Ladislav+420 516 838 180
oddělení radiodiagnostiky - vedoucí radiologický asistentBc. Kucharová Eva+420 516 838 193
oddělení radiodiagnostiky - lékaři - popisovna+420 516 838 181
oddělení radiodiagnostiky - evidence, příjem+420 516 838 185
oddělení radiodiagnostiky - evidence - FAX+420 516 838 183
oddělení radiodiagnostiky - mamografie - zelená linka+420 800 149 485
oddělení radiodiagnostiky - mamografie - snímkovna+420 516 838 186
oddělení radiodiagnostiky - ultrazvuk+420 516 838 188
oddělení radiodiagnostiky - ultrazvuk - ikt+420 516 838 227
oddělení radiodiagnostiky - pracoviště CT+420 516 838 189
oddělení radiodiagnostiky - pracoviště MR - přípravna / ovladovna+420 516 838 190
oddělení neurologie - ambulance I. lékař+420 516 838 331
oddělení neurologie - ambulance I. sestra+420 516 838 332
oddělení neurologie - ambulance II. lékař+420 516 838 327
oddělení neurologie - ambulance II. sestra+420 516 838 325
oddělení neurologie - ambulance III.+420 516 838 323
oddělení neurologie - infuzní terapie+420 516 838 326
oddělení neurologie - EEG+420 516 838 324
oddělení neurologie - EMG+420 516 838 334
oddělení neurologie - dětská neurologie+420 601 157 448
oddělení neurologie - primářMUDr. Tenora Dušan+420 516 838 220
oddělení neurologie - staniční sestra JIP - FAXBc. Zimolová Lenka+420 516 838 223
oddělení neurologie - centrála JIP (a)+420 516 838 222/225
oddělení neurologie - centrála JIP (b)+420 516 838 226
oddělení neurologie - akutní lůžka - lékaři+420 516 838 231
oddělení neurologie - staniční sestraBc. Horáčková Lenka+420 516 838 232
oddělení neurologie - ošetřovna - akutní lůžka+420 516 838 235
ambulance interníMUDr. Juránková Ludmila+420 516 838 303
kardiologie - lékařMUDr. Kučírek Milan+420 516 838 304
kardiologie - sestraOdehnalová Lucie+420 516 838 305
kardiologie - ultrazvukMusilová Alena+420 516 838 314
alergologie - lékařMUDr. Salgová Hana+420 516 838 307
alergologie - sestraOndášová Kateřina+420 516 838 306
gastroenterologie - lékařMUDr. Blažková Alena+420 516 838 300
gastroenterologie - sestra+420 516 838 302
gastroenterologie - endoskopie+420 516 838 312
bronchoskopieHolíková Šárka+420 516 838 376
hematologie - lékařMUDr. Bartošová Romana+420 516 838 316
hematologie - sestraPetra Šebelová+420 516 838 308
diabetologieMUDr. Dundrová Alice+420 516 838 310
interní ambulance poliklinikaMUDr. Navrátil Vladimír+420 516 838 311
endokrinologieMUDr. Machačová Jana+420 516 838 313
plicní ambulance I.+420 516 838 374
plicní ambulance II.+420 516 838 373
sestra pro plicní ambulance+420 516 838 375
revmatologie+420 516 838 320
oddělení interní - primářMUDr. Aleš Průcha+420 516 838 200
oddělení interní - vrchní sestraHana Hasoňová+420 516 838 383
oddělení interní - dokumentátorkaPeřinková Květoslava+420 516 838 202
oddělení interní - vyšetřovna SLF st. A - lékaři+420 516 838 204
oddělení interní - vyšetřovna SLF st. B - lékaři+420 516 838 207
oddělení interní - ošetřovna SLF st. A - sestry+420 516 838 205
oddělení interní - ošetřovna SLF st. B - sestry+420 516 838 206
oddělení interní - ošetřovna následné péče - sestry+420 516 838 208
oddělení interní - staniční sestra následné péčePlhoňová Lenka+420 516 838 273
oddělení interní - vyšetřovna následná péče - lékaři+420 516 838 209
oddělení interní - pracovna lékařů+420 516 838 275
oddělení interní - staniční sestra SLF st. ATesařová Jana+420 516 838 215
oddělení interní - staniční sestra SLF st. BMgr. Kuchařová Blanka+420 516 838 206
oddělení interní - centrála JIP+420 516 838 212/213
oddělení interní - FAX JIP+420 516 838 214
oddělení interní - intermediální péče+420 516 838 216
urgentní příjem - vedoucí lékařMUDr. Navrátil Vladimír+420 516 838 301
urgentní příjem - staniční sestraHasoňová Hana+420 516 838 301
urgentní příjem - KPR+420 516 838 333
oddělení rehabilitační - recepce+420 516 838 355
oddělení rehabilitační - recepce mobil+420 722 982 232
oddělení rehabilitační - ambulance I.+420 516 838 358
oddělení rehabilitační - ambulance II.+420 516 838 352
oddělení rehabilitační - ambulance III.+420 516 838 350
oddělení rehabilitační - elektroléčba+420 516 838 356
oddělení rehabilitační - cvičební box dětský+420 516 838 461
oddělení rehabilitační - primářMUDr. Novotná Jana+420 516 838 250
oddělení rehabilitační - vedoucí fyzioterapeutMgr. Mašková Kristýna+420 516 838 253
oddělení rehabilitační - staniční sestra - lůžka ABc. Lucie Adámková+420 516 838 253
oddělení rehabilitační - staniční sestra - lůžka BKolmačková Marie, DiS.+420 516 838 243
oddělení rehabilitační - vyšetřovna - lékaři - lůžka A+420 516 838 351
oddělení rehabilitační - vyšetřovna - lékaři - lůžka B+420 516 838 249
oddělení rehabilitační - sesterna - lůžka A+420 516 838 255
oddělení rehabilitační - sesterna - lůžka B+420 516 838 245
oddělení rehabilitační - ergoterapie+420 516 838 258
oddělení kožní - recepce+420 516 838 365
oddělení kožní - vedoucí lékařMUDr. Vidourková Petra+420 516 838 261
oddělení kožní - staniční sestra / stomasestraGrycová Lucie+420 516 838 263
oddělení kožní - lymfoterapie+420 516 838 366
oddělení kožní - ambulance I.MUDr. Jurajdová Tamara+420 516 838 367
oddělení kožní - ambulance II.MUDr. Vidourková Petra+420 516 838 368
oddělení kožní - ambulance III.MUDr. Vysloužilová Mlada+420 516 838 369
oddělení nefrologie - lékař+420 516 838 390
oddělení nefrologie - sestraSkoupá Jana+420 516 838 298
oddělení nefrologie - primář / lékařiMUDr. Brabcová Jindra+420 516 838 297
oddělení nefrologie - staniční sestraJežková Alena+420 516 838 293
oddělení nefrologie - ošetřovna - sestry+420 516 838 295
oddělení nefrologie - FAX+420 516 838 296
oddělení nefrologie - stacionář+420 516 838 290
oddělení jednodenní péče - recepce+420 516 838 500
oddělení jednodenní péče - primářMUDr. Krejsta Stanislav+420 516 838 381
oddělení jednodenní péče - chirurgická ambulance+420 516 838 385
oddělení jednodenní péče - ortopedická ambulance I+420 516 838 386
oddělení jednodenní péče - ortopedická ambulance II.+420 516 838 387
oddělení jednodenní péče - anesteziologická ambulance+420 516 838 502
urologie - lékařMUDr. Martin Drábek+420 516 838 388
urologie - sestraZdena Králová+420 516 838 384
oddělení jednodenní péče - staniční sestra jednodenní péčeMgr. Sekaninová Vlasta+420 516 838 504
oddělení jednodenní péče -
staniční sestra operačního sálu a jednodenní péče,
denní místnost personálu
Mgr. Jitka Brázdová+420 516 838 507
oddělení jednodenní péče - pohotovostní linka+420 516 838 555
oddělení jednodenní péče - přípravna pacientů+420 516 838 508
oddělení jednodenní péče - pozákroková péče+420 516 838 509
LSPP dospělých 
(Po-Pá 17:00-22:00, So-Ne a svátek 8:00-20:00)
+420 516 838 303
ORL - lékař+420 516 838 389
ORL - sestra+420 516 838 389
klinická logopedie - vedoucí ambulanceMgr. Dyčková Miroslava+420 516 838 391
klinická logopedie - logopedMgr. Markéta Čejpová+420 516 838 393
klinická logopedie - logopedMgr. Chlupová Lucie+420 516 838 394
klinická logopedie - logopedMgr. Markéta Dočekalová+420 516 838 398
onkologie+420 516 838 309
klinická psychologie - vedoucí klinický psychologPhDr. Veronika Buchtová+420 516 838 396
PracovištěJméno / společnostTelefon
pediatrická ambulanceMUDr. Helena Kotlánová+420 516 838 463
pediatrická ambulanceMUDr. Helena Kotlánová (MUDr. Věra Stejskalová)+420 516 838 460
pediatrická ambulanceDětská praktička s.r.o. - MUDr. Soňa Khan+420 516 838 462
praktický lékařMUDr. Michal Grünwald+420 516 838 400
praktický lékařMUDr. Lubomír Kosek+420 516 838 401
praktický lékařFISMEDICA s.r.o.+420 516 838 405
praktický lékařMUDr. Jiří Danda s.r.o.+420 516 838 409
praktický lékařMUDr. Zdeněk Grünwald s.r.o.+420 516 838 410
praktický lékařMUDr. Ivana Hejčová+420 731 671 545
praktický lékařMUDr. Jana Jelínková+420 731 572 585
gynekologická ambulanceGynekologie Blansko s.r.o., +420 721 835 281
stomatologická ambulanceATMA DENT s.r.o.+420 516 838 453
stomatologická ambulance (budova ZZS)ATMA DENT s.r.o.+420 777 208 159
stomatologická ambulanceŠevčík dental s.r.o.+420 516 838 454
stomatologická ambulanceZubní péče Blansko s.r.o.+420 516 838 455
stomatologická ambulanceSTOMATOLOG Blansko s.r.o.+420 516 838 452
stomatologická ambulanceZubní ordinace MUDr. Jarmila Kupková s.r.o.+420 516 838 457
stomatologická laboratořDent Protetik LAB s.r.o.+420 516 838 459
ortopedická ambulanceDOBIMED s.r.o.+420 516 838 422
urologická ambulance (budova ZZS)UROMAK s.r.o.+420 737 581 908
urologická ambulance (budova ZZS)MUDr. Rastislav Šušol+420 733 740 449
interní ambulanceMUDr. Iva Mikulková / IVADIA s.r.o.+420 516 838 428
interní ambulance a obezitologie
(budova ZZS)
MUDr. Petra Vodáková+420 774 288 211
kardiologická ambulanceKarint – BK s.r.o.+420 516 838 430
revmatologická ambulanceMUDr. Dana Vyskočilová+420 516 838 432
ORLMUDr. Vladimíra Veselá s.r.o.+420 516 838 434
oční ambulanceMUDr. Věra Šmaterová s.r.o.+420 516 838 435
oční ambulanceMUDr. Petra Kocandová+420 516 838 436
dětská alergologie a klinická imunologieMUDr. Milena Ošmerová, MUDr. Romana Kozumlíková
Imuno - alergologie s.r.o.
+420 516 838 465
psychiatrická ambulanceIATREIA – MD s.r.o.+420 737 959 998
zdravotní doprava SANITKA.ORG, s.r.o.+420 516 527 882