Akce lékárny - ŘÍJEN 2017

Prioritou nemocnice je neustálé zvyšování kvality, proto byla stanovena Rada pro kvalitu, která je složena z vedoucích pracovníků nemocnice lékařské, ošetřovatelské a technicko provozní oblasti. Rada kvality je samostatným iniciativním

Zajištění kvality poskytovaných služeb je jednou ze základních podmínek k úspěšnému poskytování zdravotní péče, zejména pak u lůžkových zdravotnických zařízení. Cílem zavedeného systému managementu kvality je vytvoření vstřícného a bezpečného

V prosinci roku 2015 úspěšně proběhla recertifikace kvality dle normy ČSN EN ISO 9001 z hlediska požadavků kritérií a posouzení trendu zlepšování. Certifikát je platný na 3 roky. Každý rok

Periodikum Nemocnice Blansko

Nebojme se stáří, naučme se starat o naše seniory

Akce lékárny - ZÁŘÍ 2017